Skip to content

Hungarian Young Scientist Group November Meetup

Photo of
Hosted By
Szalai F.

Details

Szervezés alatt...

Előzetes program:

Kimpián Tibor (BME): Állandómágneses szinkronmotorok rezgésakusztikai modellezése - Egy rutinfeladatból kinőtt kutatási téma
Az előadás első része röviden bemutatja az állandómágneses szinkronmotorok felhasználását elektromos kormányrendszerekben, és dióhéjban tárgyalja az ilyen elven működő kormányrendszerek felépítését. A technológiai motiváció ismeretében felvetésre kerül egy egyszerűnek tűnő ipari probléma, ami a szóban forgó motorok teszteléséhez használt motorpadok vizsgálatakor merül fel. E probléma elemzése közben kerülnek bemutatásra annak az új rezgésakusztikai motormodellnek a főbb gondolatai, amely segítségével újfajta, mind komponens, mind rendszer szinten alkalmazható rezgésakusztikai alapokon nyugvó diagnosztikai eljárások dolgozhatók ki.

Kiss Róbert: Új H4 ligandumok felfedezése nagy-áteresztőképességű dokkolással
A humán hisztamin H4 receptor (hH4R) a G-protein-kapcsolt receptorok családjába tartozik. A hH4R-ról jelenleg nem áll rendelkezésünkre kísérleti úton meghatározott 3D-szerkezet. Kutatásunk során előállítottuk a hH4R szerkezeti homológia modelljét, egy rokonfehérje (marharodopszin) kristályszerkezete alapján. A hH4R modell vizsgálata során azonosítottuk a kötőhelyet, majd több mint 8 millió kismolekula kötődését vizsgáltuk in silico dokkolási szimulációval. A dokkolás során kapott kismolekula-hH4R komplexekben lévő kölcsönhatások alapján becsültük a kismolekulák hH4R affinitását, és a legjobbak valós kötődését hH4R-t overexpresszáló sejteken állapítottuk meg. 255 tesztelt vegyületből 16 jelentős hH4R affinitást mutatott. Ezek a kismolekulák kiindulópontként szolgálhatnak új, nagy affinitású, szelektív hH4R gátlómolekulák kifejlesztésére.

8 Szervita tér, 2 em · Budapest
44 spots left